Kaisunukk

Kontakt

Eesti Unekooli Ühing
Registrikood:   80342789
E-post: info@unekool.ee
Telefon: 5222807 Merit Lilleleht
56358318 Õnne Liv Valberg

Arveldusarve nr EE072200221055566763
 
Eesti Unekooli Ühing loodi 2012. aastal eesmärgiga arendada ja osutada leebe unekooli teenust. Eesmärgi täitmiseks osutame peredele leebe unekooli teenust, nõustame lapsevanemaid, korraldame lapsevanematele ja spetsialistidele koolitusi ja teabepäevi ning töötame välja infomaterjale.

Juhatuse liikmed: Õnne Liv Valberg ja Merit Lilleleht. 

Põhikiri
Majandusaasta aruanded (2013, 2014, 2015, 2016 )

Kinnitus eetiliste põhimõtete järgimise kohta

Järgime Annetuste kogumise head tava.  Eesti Unekooli Ühing on täiendkoolitusasutus, täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 153301. 

Õppekava nimetus: Lapse uni
Õppekava kogumaht: 8 akadeemilist tundi

 
 
 

Võta meiega ühendust:

 
ESILEHT UNEKOOLI FILOSOOFIA PERELE SPETSIALISTILE KONTAKT